Pharmasum Therapeutics logo

Utvikler legemiddel mot demens

 • Norsk farmasøytisk selskap
 • Unikt legemiddel som bremser demensprosessen
 • Solid team med relevant erfaring og kompetanse
 • Betydelig globalt markedspotensial

Vi henter snart kapital – registrer interesse for investering

Invester med hjertet for hjernen

Demens er en av vår tids store folkesykdommer med enorme sosiale og økonomiske kostnader. Globalt lever mer enn 55 millioner mennesker med demens. Innen 2050 vil det være en tredobling av demens i befolkningen.

Det finnes ingen kur

Demens

 • Vår tids folkesykdom
 • Betydelig udekket medisinsk behov
 • Enorme sosiale og økonomiske kostnader

Vårt legemiddel

 • Unik patenterbar innovasjon
 • Gis som tablett
 • Påvirker flere sykdomsmekanismer i parallell og har derfor større sannsynlighet for å bremse demensutviklingen

Stort globalt marked

 • Markedsprognose for demensterapi: 40 milliarder dollar i 2030
 • Forventet sterk markedsvekst drevet av introduksjon av nye terapier
 • Stort potensiale for verdiutvikling i Pharmasum-aksjer

Børs og forretningsstrategi

 • Børsnotering i 2025 for å hente kapital til kliniske studier i mennesker
 • Vår forretningsstrategi er å inngå partnerskap med et stort globalt legemiddelselskap

Erfarent team

 • Norsk farmasøytisk selskap basert i Norge, UK og USA
 • Mange års erfaring fra legemiddelindustri
 • Omfattende kompetanse og kunnskap om sykdommer i hjernen
anders_3

Anders Fugelli

CEO

Mer enn 25 års erfaring innen nevrovitenskapelig forskning, farmasøytisk og bioteknologi-industri

thumbnail_Wenche

Wenche Marie Olsen

COO

Mer enn 30 års erfaring innen FoU (Forskning og utvikling) og legemiddelutvikling fra farmasøytisk industri og oppstartsselskaper

thumbnail_StigJarle2

Stig Jarle Pettersen

CFO

Lang erfaring i økonomistyring fra legemiddelindustrien og oppstartsselskaper, samt børsnotering av selskaper

Henning

Henning Mork

IR

Bred erfaring fra finansiering og ledelese av oppstartsselskaper innen bioteknologi og programvareindustri

Steve

Steven Burbidge

Preklinikk

Har solid erfaring innen discovery og preklinisk legemiddelutvikling fra farmasøytisk industri

Mike

Mike Ashwood

CMC

Kjemiker med spesialkompetanse innen organisk prosesskjemi og medisinal kjemi

Izabel

Isabel Gonzales

Biologi

Bred erfaring innen nevrovitenskap fra farmasøytiske og bioteknologiske selskaper

Allison

Allison Morgan

Regulatorisk og klinikk

Solid erfaring fra klinisk programdesign, panporteføljestrategier, inkludert klinisk regulatorisk strategi

Hva er demens?

Demens er en av vår tids store folkesykdommer med enorme sosiale og økonomiske kostnader. Sykdommen fører til redusert evne til å huske og forstå, og til å organisere hverdagen praktisk og sosialt. 

Demens er en ekstrem belastning for den som blir rammet, for familien og for deres omsorgspersoner

Det finnes ingen kur

I dag lever mer enn 55 millioner mennesker i verden med demens. Dette tallet vil tredobles innen 2050:

WHO Global status report 2021

Alzheimers sykdom

Den vanligste formen for demens er Alzheimers sykdom som utgjør 70% av alle tilfellene. Personer som rammes av Alzheimers sykdom har en gjennomsnittlig levetid på 10 år etter at diagnosen er stilt.

Hva skjer når man får demens?

I en normal hjerne finner man milliarder av friske nerveceller. Årsaken til demens er at nervecellene blir stresset og til slutt dør. Døde nerveceller gir alvorlige forandringer i hjernen:

Henter snart kapital.
Bidra i kampen mot demens:

Løsning

Pharmasum Therapeutics logo

Vi i Pharmasum utvikler legemiddelet PST-674 som skal hindre at nervecellene blir ødelagte og dør, og dermed bremse demens.

 

Vårt legemiddel er en unik innovasjon i et globalt marked for behandling av demens. Det skal gis som en tablett som blir tatt opp i blodbanen fra tarmen og komme inn i hjernen der legemiddelet skal virke.

DYRK1A (Dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase 1A) er et enzym som er involvert i viktige prosesser i hjernen. En høy aktivitet av DYRK1A fører til alvorlige strukturelle endringer i hjernen som resulterer i celledød og utvikling av demens. 

 

Høy aktivitet av DYRK1A danner:

 • Amyloide plakk
 • Tau floker
 • Betennelse
 • Synaptisk dysfunksjon

Pharmasum har utviklet en hemmer av DYRK1A, PST-674, som reduserer aktiviteten av DYRK1A i hjernen. Dette fører til at flere demensprosesser i hjernen bremses. Ved hjelp av avansert teknologi har PST-674 blitt optimalisert for bruk som legemiddel i mennesker.

PST-674 representerer en helt ny tilnærming for behandling av demens.

DYRK1A er også involvert i utviklingen av Alzheimers sykdom hos personer med Downs syndrom (Wiseman et al 2018, Brain).

Individer med Downs syndrom (DS) representerer den største gruppen av demenspasienter under 50 år (Hanney et al 2012, Lancet). Felles for alle som har DS er at de har en ekstra kopi av kromosom 21 (trisomi 21). Kromosom 21 koder for DYRK1A. Dette innebærer at personer med DS får en for høy aktivitet av DYRK1A. Dette fører til utviklingsforstyrrelser og moderat eller alvorlig kognitiv svikt som problemer med hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging.

Pharmasum vil samarbeide med nasjonale og internasjonale eksperter om preklinisk forskning frem mot klinisk utprøving. Det er en målsetting at også norske pasienter med demens skal inkluderes i våre kliniske studier.

Vi planlegger også å gjøre en klinisk studie i personer med Down syndrom, fordi dette er en ideell gruppe å vise at PST-674 har en effekt på demensutviklingen:

 • Den genetiske koblingen til DYRK1A og demens hos personer med DS er sterk
 • Sjansen for klinisk suksess i gruppen med DS er stor pga mindre heterogenitet sammenliknet med andre pasienter med Alzheimers sykdom

Antistoffmedisinen lecanemab (BioArtic, Biogen/Eisai) har vist effekt på utviklingen av demens sammenliknet med placebo. Effekten er dessverre liten og sannsynligvis ikke nok til å stoppe sykdommen. Bivirkningene har vært alvorlige – det er rapportert om flere dødsfall i de kliniske studiene. 

 

Lecanemab retter seg mot amyloide plakk i hjernen og representerer derfor én spesifikk strategi i utviklingen av nye legemidler mot demens. Demens er en kompleks sykdom og derfor er det et stort behov for legemidler som retter seg mot andre og flere mekanismer.

 

Pharmasums legemiddel PST-674 vil kunne påvirke flere sykdomsmekanismer i parallell og har derfor en større sannsynlighet for å bremse demensutviklingen.

PST-674 vil kunne bli «best i klassen» av nye legemidler for behandling av demens:

 • Kan gis oralt (som tablett) og blir tatt opp i blodbanen gjennom tarmen
 • Kommer inn i hjernen der legemiddelet skal virke
 • Har lang halveringstid i blodet og kan derfor gis 1-2 ganger i døgnet
 • Virker direkte på DYRK1A
 • Påvirke flere sykdomsmekanismer i parallell og har større sannsynlighet for å bremse demensutviklingen
 • Har lav påvirkning på hjerterytmen
 • Har liten innvirkning på nedbrytning av andre legemidler
 • Representerer en unik innovasjon i et globalt marked
 • Dekker et ekstremt høyt og udekket behov
 • Har et enormt verdiskapningspotensial

Globalt marked

Vårt marked omfatter tre markedssegmenter:

 • Alzheimers sykdom
 • Demens ved Parkinsons sykdom
 • Demens hos personer med Downs syndrom

Hver for seg er disse markedene svært attraktive kommersielle muligheter. Analyser viser at det totale markedet for behandling av demens vil være opp mot 40 milliarder USD i 2030. Derfor er det et stort potensiale for verdiutvikling i Pharmasum-aksjer.

Børs

Kapitalen vi henter inn nå skal brukes for å gjennomføre prekliniske studier, dvs i dyr, og for å produsere legemiddelet. Vi planlegger børsnotering i 2025 for å hente kapital til kliniske studier i mennesker.

Forretnings-strategi

Vår forretningsstrategi er å inngå partnerskap med et stort globalt legemiddelselskap når vi har vist effekt i pasienter med demens.

Invester med hjertet for hjernen:

Pharmasum Therapeutics logo

Vil du bidra i kampen mot demens?
Vi henter snart kapital.
Registrer din interesse for investering nå:

Spørsmål?

Vårt legemiddel er en unik innovasjon i et globalt marked for behandling av demens. Selskapet går nå inn i produktutviklingsfasen som er regulert av myndighetene.

 

Kontakt oss:

Skroll til toppen